מפעל גלידה "דלי קרים", ראשון לציון

דלי קרים שנה: 2011 מזמין: פרטי ייעוד: מפעל לייצור גלידה תכולת העבודה: ביצוע "עד מפתח".